هیئت مدیرە 2021
 
هیئت مدیرە 2020
 
هیئت مدیرە 2019
 
هيئت مديره 2018
 
هيئت مديره 2017
 
هيئت مديره 2016
 
هيئت مديره 2015
 
 


گروه موسیقی کاروان شامل تعدادی از اعضای انجمن کاروان میباشند که فعالیت های گوناگون هنری در شهر گوتنبرگ سوئد انجام میدهند، فعالیت این گروه صرفا هنری میباشد. انجمن همچنین دارای کلاسهای آموزشی موسیقی در سطوح مختلف هم بصورت کلاسیک و هم بصورت مقامی میباشد که علاقه مندان و هنر آموزان میتوانند با انجمن ارتباط گرفته تا با شرایط ثبت نام کلاسهای آموزشی آشنایی بیشتری حاصل نمایند. انجمن کاروان در سه زمینه موسیقی پاپ، موسیقی فولکلریک و موسیقی سنتی فعالیت مینماید همچنین کلاسهای رقص، همخوانی گروه کُر از جمله دیگر برنامه های این انجمن میباشد، همکاری با سایر نهادهای مشابه هنری، فرهنگی و اجتماعی و نیز تشویق و حمایت از جوانان و نوجوانان علاقه مند به موسیقی از اهداف اصلی این انجمن میباشد همچنین انجمن آمادگی اجرای برنامه بصورت کنسرت را نیز دارد. در صورت تمایل جهت اجرای برنامه موسیقی توسط گروه کاروان، می توانید پیشنهادات خود را برای انجمن ارسال نموده تا در اسرع وقت با شما تماس حاصل گردد  
انجمن موسیقی کاروان  
هيئت مديره 2021  
Styrelsen 2021  
   

Tiam Olfati
Ordförande

Hossein Bavakhani
Vice ordförande
Afshin Mazare
Kassör och firmatecknare
   
   
       
 Homa Beyknazari
Kontaktperson
  Roya Diba Kasiri
Sekreterare
   


   
  Suppleanter      
         
       
Mohammad pirbonieh   Fakhrosadat Hedayati    
  Revisorer        
       
Aso Dilan
 Ledamot
 

Pari Soltani
  Suppleant

   
  Valberedningen      
         
         
     
 Fariborz Karami  Arvin Arvini  Feridon Farahmand    
         
         
       
  Aso Dilan
Karavans Hemsida