جشن شب یلدا در کاروان .. 22 دسامپر 2017
   
اجراى گروه موسيقى آوا از استکهلم  13/10/2017 در محل انجمن  با همکاری ABF..
   
اجراى گروه موسيقى همسريان از دانمارك در تاريخ جمعه اول سپتامبر ٢٠١٧ ساعت ١٩ در محل انجمن با همكارىABF..
   
اردو برای اعظای کروان از 18-20 /8/2017 
   
کنسرت هومن خلعتبری در ١٧ فوریە  2017در آرتیستن
   
برگزاری مراسم روز زن در ١٥ مارس 2017 مدبوریارە هوس
   
شرکت در مراسم چهارشنبە سوری ١٤ مارش 2017
   
برهزاری مراسم شب نوروز برای اعضاء در انجمن ٢٤ مارش 2017
   
اجرای برنامە نوروزی در دبیرستان Uddevalla ٢٣ مارش
   
اجرای در مراسم نوروزی انجمن پریان در کلتورهوس فرولندا ٢٥ مارش 2017
   
شب شعر و موسیقی در کاروان با حضور استاد جاهد ٣١ مارش 2017
   
شرکت در برنامە مرسی پویسی ٢٨، ٢٩، ٣٠ آپریل 2017
   
شرکت در برنامە تآتر یوتوبوری ١٩ آپریل 2017.
   
شرکت در برنامە کتابخانە یوتوبوری 5 مای2017 ( آسو، حمید، فریبرز).
   
شرکت در برنامە بزرگداشت کشتار کردهای فیلی ( استاد جاهد، فریبرز کرمی، آلان، حمید)
   
شرکت در فستیوال موسیقی در دانمارک توسط گروە نوا ١٣ مای 2017.
   
اجرای کاروان 24 اگوستی 2017  در Posetivgården ..
   
ورکشاب تاریخ تنبور توسط کامبیز مافی 15اگوستی 201.
   
اجرای گروە موسیقی در برنامە ترافیک کلتورهوس فرولوندا در 25 اکتبر 2017.
   
اجرای کنسرت برای کمک بە زلزلەزدگان26 نوامبر 2017.
   
اجرای موسیقی در NTF.
   
گرفتن تخفیف در اکثر کنسرتها موسیقی در شهر گوتنبرگ 2017 ( شهرام ناظری، طهمورث پور ناظری، پرویز صیاد، آینور) بطوری کە 181 بلیط برای کنسرت استاد ناظری توسط اعضاء خریداری شد.
   
شبی با موسیقی نواحی ایران ... باحضور پدیدە جوان  و چیرە دست کمانچە حسن سالم... 5/11/2016 .
   
مرسی پویسی در کتابخانه و موزە ملل و مصاحبه  با رادیو لوند ...  4/2015 / 12 -10
   
شرکت فریبرز در مراسم قربانیان کشتار ٧ هزار کرد فیلی توسط صدام ... 18/4/2015
   
مراسم تولد با شکوه برای آقای نواب در انجمن و حضور بسیاری از موزیسین  ... 17/4/2015
   
مراسم صدمین سال کشتار ارامنه توسط اتاترک در کنسرت هوست و کاروان بعنوان گروە اصلی  ..26/4/2015
   
مراسم فستیوال موسیقی آقای تهرانی ... 9/5/2015
   
مراسم موسیقی رها اعتمادی و بابک  سعیدی در کنسرت گوست  و دعوت 20نفر از کاروان ... 10/5/2015
   
مراسم خانم پناهی برای کمک کودکان خیابانی ... 15/5/2015
   
همکاری حمید و فریبورز در کنسرت سالار عقیلی و کیوان ساکت در کنسرت هوست ... 17/5/2015
   
شرکت در تئاتر موزیکال خانم تقی پور ... 5/2015 / 22 -21
   
ورکشاب  آقای حسین علیزادە در کاروان ... 29/5/2015
   
شرکت در تئاتر موزیکال خانم تقی پور ... 5/2015 / 22 -21
   
همکاری حمید ایمانی و فریبرز کرمی در کنسرت سالار عقیلی و کیوان ساکت در کنسرت هوست ... 17/5/2015
   
مراسم خانم پناهی برای کمک کودکان خیابانی ... 15/5/2015
   
مراسم موسیقی رها اعتمادی و بابک  سعیدی در کنسرت گوست  و دعوت 20نفر از کاروان ... 10/5/2015
   
مراسم فستیوال موسیقی آقای تهرانی ... 9/5/2015
   
مراسم صدمین سال کشتار ارامنه توسط اتاترک در کنسرت هوست و کاروان بعنوان گروە اصلی  ..26/4/2015
   
مراسم تولد با شکوه برای آقای نواب در انجمن و حضور بسیاری از موزیسین  ... 17/4/2015
   
شرکت فریبرز کرمی در مراسم قربانیان کشتار ٧ هزار کرد فیلی توسط صدام ... 18/4/2015
   
مرسی پویسی در کتابخانه و موزە ملل و مصاحبه  با رادیو لوند ...  4/2015 / 12 -10