Musikföreningen Karavan består av en grupp som är musiker, konstnärer och dansare som har olika aktiviteter i Göteborg.

Den här gruppen har sin musik, konst och dans undervisningar i olika nivå i olika form av Classic, folklor och orientalisk i föreningen Karavans lokal.

Den intresserade eller utövare kan kontakta oss för att få mer information när det gäller frågor om inskrivning eller att vara med i musik eller dans grupper beroende på sin kunnighet som efter inprovning placeras i rätt grupp.

Karavan musikförening har även fyra olika Dans och kör grupper. Föreningen Karavan kan utvecklas ännu mera eftersom vi har många kunniga personer som gärna vill ställa upp.
Karavan musikföreningen har som syfte att samarbeta med andra musik, dans och kulturella föreningar. Karavan stödjer ungdomar som är intresserade av musik och konst som en del av målsättningar.

Karavan musikförening vill även ha musik uppträdande i form av konserter. Om ni vill ha musik uppträdande genom Karavan eller om ni har idéer eller förslag för att förbättra oss, så den ansvarige ledaren kommer att kontakta er snarast.